Ako správne založiť stavbu za pol dňa s presnými brúsenými tehlami TermoBrik

Postup, ako jednoducho založiť stavbu domu za ½ dňa a rýchlo postaviť hrubú stavbu za 2 dni:

1. PRÍPRAVA ZÁKLADOVEJ DOSKY – HYDROIZOLÁCIA
Základovú dosku je dôležité izolovať proti zemnej vlhkosti na miestach, kde budú stáť obvodové múry a priečky. Základovú dosku po obvode pozametajte, natrite penetračnou kvapalinou a nalepte asfaltový izolačný pás.

2. PÔDORYSNÉ ZAMERANIE STAVBY
Správne založenie stavby spočíva najskôr v presnom pôdorysnom vymeraní stavby tak, aby stavba mala požadovaný rozmer podľa výkresovej dokumentácie a nebola kosouhlá.

3. STANOVENIE NAJVYŠŠIEHO BODU ZÁKLADOVEJ DOSKY
Prvým dôležitým krokom je výškové zameranie základovej dosky pomocou nivelačného prístroja a laty s výškovou stupnicou, a to po obvode základovej dosky s odstupom približne 2 m. Nájdete tak najvyšší bod základovej dosky, od ktorého sa vychádza pri zakladaní 1. vrstvy presných brúsených tehál TermoBrik.

4. NASTAVENIE VYROVNÁVACÍCH PRÍPRAVKOV
Na vodorovné nanesenie zakladacej malty používame sadu vyrovnávacích prípravkov s nastaviteľnými skrutkami, ktorými nastavujeme ich výšku od základovej dosky, a tým aj hrúbku zakladacej malty.
Vyrovnávacie prípravky nastavujte od najvyššieho miesto základovej dosky tak, aby zakladacia malta v tomto mieste mala minimálnu hrúbku 10 mm.

5. NANESENIE DOKONALE ROVNEJ VRSTVY ZAKLADACEJ MALTY
Po nastavení vyrovnávacích prípravkov začnite z príslušného rohu nanášať a urovnávať zakladaciu maltu do roviny pomocou hliníkovej laty medzi dvoma prípravkami. Postupne nanášajte a urovnávajte taký dlhý úsek zakladacej malty, aby bolo možné maximálne po 1 hodine začať ukladať 1. vrstvu tehál brúsených tehál TermoBrik.

6. POLOŽENIE 1. RADU BRÚSENÝCH TEHÁL TERMOBRIK
Murovanie obvodových stien začnite od miesta, odkiaľ ste začali nanášať a vyrovnávať maltové lôžko. Položte brúsenú tehlu TermoBrik zhora zasunutím pier do drážok a vyrovnajte ju do roviny pozdĺžne i priečne pomocou gumového kladiva a vodováhy.

7. MUROVANIE ĎALŠÍCH RADOV TEHÁL
Od 2. radu až po stropnú dosku sa brúsené tehly TermoBrik murujú na maltu pre tenké škáry. Na nanášanie malty použite nanášací valec, ktorý zaistí optimálne dávkovanie a rozloženie malty po rebrách tehál v hrúbke 1 mm. Brúsené tehly druhého radu klaďte na tehly prvého radu zasúvaním pier do drážok, a to max. do 8. minút po nanesení malty. Následné posúvanie tehál po maltovom lôžku sa neodporúča!

Ak chcete kvalitne postaviť svoj vysnívaný dom, tak úplne 1. krokom je nájsť vhodný pozemok. Pomôžeme vám nájsť pozemok podľa vašich predstáv – sme odborníci na pozemky:
http://www.realityprofesionalne.sk/ponuka/0/vsetko/3/pozemky.html

Leave a Reply